South City graffiti comp 2008 KUALA LUMPUR (1st place)

Rakan Muda graffiti comp 2008 KUALA LUMPUR (1st place)

SMRT graffiti challenge 2007 SINGAPORE (1st place)

SINGAPORE STREET FESTIVAL graffiti comp 2006 (1st place)